Products

Agent Q Filter Fabric


C.I.Agent® Agent-Q is a non-woven composite fabric structure embedded with C.I.Agent Polymers in a quilted diamond pattern to encapsulate and solidify…

More information

Agent X Filter Media


C.I.Agent® Agent-X is a new generation of smart textiles using embedded technology. Agent-X is made of two layers of a geo-textile with Polymers embedded…

More information

Automatic Storm Water Diversion System


The C.I.Agent® Automatic Stormwater Diversion System (ASWDS) is an automated electronic system designed to change the path of water; commonly dirty use….

More information

Barrier Boom Filter

C.I.Agent® Barrier Boom is a proven Secondary Containment System designed to allow the unimpeded flow of water during normal rainfall or snow melt events…

More information

Bund Filters & Header Tank


Our polishing or shut-off filters can be used to drain bunds and remove hydrocarbons. Installed on the bund wall and fed by a manual or automatic sump…

More information

C.I.Agent Barriärbommar

C.I.Agent Barriärbom är en utmärkt kostnadseffektiv och underhållsfri lösning för invallningnar av transformatorer, oljecisterner och i alla miljöer där olja skall inneslutas. Den stora fördelen är att eftersom bommarna släpper igenom vattnet men samtidigt fångar alla kolväten blir invallningen/gropen underhållsfri. Denna lösning gör att man slipper en bassäng full av förorenat vatten i sin grop […]

More information

C.I.Agent X-matta

lämpar sig väl för temporära uppställnings- och lagringsplaster. Agent X-mattan gör anläggningen enkel och snabb att montera samt därtill en smidig mobil lösning. Agent X-mattan kan vara en bra lösning vid olika servicearbeten mm

More information

Marine Boom

C.I.Agent Marine Boom är en länsa för användning vid utsläpp och spill i hav, sjöar och vattendrag såsom älvar, bäckar, floder, och tidvattenområden likväl som i hamnar. De större granulerna ökar också effektiviteten av bommen att ta sig an tyngre oljor. Marine Boom är en ”soldifierare” som omvandlar oljan till gummi och länsan flyter till […]

More information

Temp


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in felis ac arcu tempus egestas. Nulla gravida est ut sapien vehicula, a sagittis erat molestie.

More information